Dzisiaj jest: 23.10.2020, imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Chmielnik przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 75

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0820 ha położonej w obrębie Chmielnik gmina Chmielnik

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości

  • 1a. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki 938/15 o pow. 0,0820 ha położona w obrębie Chmielnik gm. Chmielnik, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00008763/9 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Za Kościółkiem” w Chmielniku stanowiąca tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000,00 zł
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  • b. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki 173/13 i 172/14 o łącznej pow. 0,0799 ha położona w obrębie Przededworze, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00060814/4, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Za Kościółkiem” w Chmielniku stanowiąca tereny budownictwa jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000,00 zł
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  • c. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 119,80 m² i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 21,50 m², oznaczona nr działki 182 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie Śladków Mały gm. Chmielnik, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00050969/2, w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części Śladków Duży znajdująca się na terenach stanowiących obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96.000,00 zł

Powyższe nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 marca 2020 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się w dniu 15 czerwca 2020 roku od godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 w kolejności podanej w ogłoszeniu

2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powyższych nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku: nr 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 w Banku Spółdzielczym w Chmielniku najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r.

3. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku Plac Kościuszki 7 oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu /www.chmielnik.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu uzyskać można w tut. Urzędzie pokój nr 210 lub telefonicznie nr 41 354-32-73 w.210.

Chmielnik dnia 12 maja 2020 r.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.