Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Lublin przetarg na sprzedaż samochodów i maszyn

Dodano: 2 lata temu Czytane: 571

Przetarg na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3 CX sprzedaż młota udarowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin 
ogłasza

pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż wymienionych poniżej samochodów

który odbędzie się dnia 05.06.2020 r.

Lp. Marka, model, typ Nr rej. Rok prod. Przebieg [km] Cena wywoławcza brutto [zł] Uwagi
 1. Volkswagen Transporter 7J0 LU 98547 2005 280193 14 550,- ciężarowy
 2. Koparko-ładowarka JCB 3 CX + młot udarowy LU 0861 1995 19088* 48 450 ,- koparko-ładowarka
*godziny pracy

Uwaga: W koparko-ładowarce JCB występuje usterka, która objawia się stopniowym zwalnianiem maszyny w trakcie jazdy.

W/w pojazdy można oglądać w „Bazie” MPWiK Spółka Sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 114a, w dni robocze w godz. 7.30-14.30 w dniach od 01.06.2020 r. do 03.06.2020 r. oraz na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl/ogłoszenia.

Kontakt telefoniczny z Oferentami w sprawach oględzin pojazdów i przetargu pod numerem telefonu:
 • 81 744-36-41 w.441, 601164076, w dni robocze w godzinach: 7.00÷15.00,
 • 81 744-36-41 w. 452 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00
Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko Oferenta, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP, Regon,
 2. oferowaną cenę brutto,
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z tych czynności
 • a) Ofertę można złożyć osobiście w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin lub przesłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie ul. Zemborzycka 114a, w terminie do 03.06.2020r do godz. 14.30.
 • b) Koperta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta oraz dopisek „Oferta na zakup pojazdu marki …… nr rej. ……… - Wydział Gospodarki Materiałowej - OGA”- „Nie otwierać”.
 • c) Jeśli Oferent zainteresowany jest kupnem więcej niż jednego pojazdu, wówczas na każdy pojazd należy złożyć odrębną ofertę.
 • d) Termin związania ofertą Sprzedający określa na 30 dni licząc od ostatniego dnia składania ofert, tj. od dnia 03.06.2020r.
 • e) Terminem wpływu oferty jest dzień i godzina dostarczenia jej do miejsca określonego w „Ogłoszeniu o przetargu”.
Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 11:00 w Budynku biurowym na „Bazie” MPWiK Spółka Sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 114a, w Sali Konferencyjnej – Świetlicy (pokój nr 200) na I piętrze.

Inne informacje
 • a) Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
 • b) W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty zawierają takie same ceny Komisja przetargowa wezwie oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny do złożenia ofert dodatkowych, przy czym złożone oferty dodatkowe nie mogą być niższe niż ceny zaoferowane w pierwszej licytacji.
 • c) Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 • d) W przypadku wycofania się Oferenta, którego oferta została wybrana lecz przed upływem terminu o którym mowa w pkt c), jest on zobowiązany do złożenia w ciągu 3 dni pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.