Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Wleń przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Bystrzycy

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 75

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Bystrzycy nr 32 na działce gruntu nr 266/8 o powierzchni 0,13 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

położonego w Bystrzycy nr 32 na działce gruntu nr 266/8 o pow. 0,13 ha

Opis nieruchomości:
Położenie nieruchomości – Bystrzyca nr 32, działka ewidencyjna nr 266/8 o powierzchni 0,13 ha, księga wieczysta JG1S/00014915/4. Udział w działce gruntu i częściach wspólnych budynku 49,15%.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny składający się z trzech sal, pomieszczenia socjalnego, w.c. i korytarza o łącznej pow. 130,3 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Lokal położony na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Bystrzyca 32. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny ze strychem, wybudowany w okresie przedwojennym.

Lokal nie posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie zapisane w akcie notarialnym umowy sprzedaży.
W studium do planu zagospodarowania przestrzennego obszar, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, otrzymał przeznaczenie: M - tereny zabudowy mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej - istniejące,
UP - tereny usług publicznych, GSB/OW: przeznaczenie terenu Strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, Strefa „OW” obserwacji archeologicznych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń przy pl. Bohaterów Nysy 7.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, BS Lwówek Śląski O/Wleń nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest na wskazane konto. Uczestnicy przetargu powinni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium;
  • w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowane pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego powinna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu przy pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 3, lub pod numerem telefonu 75 71 36 075.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.