Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Warszawa przetarg na remont instalacji centralnego ogrzewania

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 88

Przetarg na wykonanie częściowego remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Sady Żoliborskie w Warszawie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III
z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7
ogłasza

przetarg nieograniczony na częściowy remont instalacji C.O.

w budynkach przy ul. Sady Żoliborskie 7, 11, ul. Krasińskiego 30 w Warszawie
  1. Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 15.09.2020 r.
  2. Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 25.05.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie, w cenie 200,00 zł netto + VAT lub elektronicznie po przesłaniu mailem potwierdzenia wniesienia opłaty.
  3. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł, należy je wnieść do 03.06.2020 r. do godz. 11:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.
  4. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 03.06.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.
  5. Otwarcie ofert nastąpi przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 03.06.2020 r.  o godz. 12:00.
  6. Osoba do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska, (tel. 22 203 45 80, renata.wojcieska@wsm3.pl).
  7. Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.