Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Sieradz przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy i remontu

Dodano: 2 lata temu Czytane: 100

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych wykonanie robót elektrycznych wykonanie robót budowlanych wykonanie robót sanitarnych

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu

zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na

A: opracowanie nw. dokumentacji projektowych
 1. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów do budynków
 2. opracowanie projektu technicznegona wykonanie daszków na ostatnich piętrach budynków mieszkalnych
 3. opracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo-usługowego
B: wykonanie nw. robót elektrycznych
 1. wykonanie podświetlenia muralu pawilonu handlowo-usługowego
C: wykonanie nw. robót budowlanych
 1. odnowienie elewacji budynku mieszkalnego wraz z pogrubieniem warstwy ocieplenia i remontem balkonów
 2. wykonanie ocieplenia stropów piwnic w budynkach mieszkalnych
 3. naprawa dróg dojazdowych do garaży
 4. wykonanie tynku strukturalnego na cokołach i wiatrołapach budynków mieszkalnych
 5. wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej budynku mieszkalnego
 6. kompleksowe malowanie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych i piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 7. wymianę wykładziny PCV na posadzkę z wysokoodpornej warstwy żywicznej lub inną w korytarzach budynku mieszkalnego
 8. wykonanie przebudowy budynku garażowego
 9. wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków
 10. uzupełnienie – doposażenie siłowni „pod chmurką” w urządzenia
 11. drobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: dojść do klatek schodowych, utwardzeń, schodów, murków oporowych, uszkodzonych fragmentów ścian i posadzek oraz montaż rynien i rur spustowych przy daszkach nad wejściami do klatek, odnowienie malatury pomieszczeń ogólnodostępnych
 12. odnowienie malatury powierzchni zewnętrznych elementów budynku i likwidacja graffiti
D: wykonanie nw. robót sanitarnych
 1. wymiana urządzeń sanitarnych w pawilonach handlowo-usługowych
 2. wymiana filtroodmulnika magnetycznego w budynku mieszkalnym
 3. wymiana pionów wodnych w budynkach mieszkalnych
 4. płukanie chemiczne i dezynfekcja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach wielolokalowych
Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi, będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12.00 do 14.00.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 5.06.2020 r. do godz. 13.00 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.