Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Barlinek przetarg na remont szczytów budynków

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 105

Przetarg na roboty budowlane remont szczytów budynków zlokalizowanych przy ulicy 11 Listopada i ulicy Przemysłowej

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku
ul. Wodna 2
74-320 Barlinek
ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie

ZADANIE:
Remont szczytów budynków zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 1, 11 Listopada 2, 11 listopada 3,
11 Listopada 4, Przemysłowa 7, Przemysłowa 8, Przemysłowa 9, Przemysłowa 10 oraz Przemysłowa 11.
Oferta powinna zawierać:
  1. Ofertę cenową.
  2. Potencjał techniczny firmy niezbędny do wykonania zamówienia.
  3. Podpisane oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w S.M. "PIAST" w Barlinku dotyczącym zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane.
  4. Referencje.
  5. Warunki płatności.
  6. Okres gwarancji.
  7. Termin wykonania.
Dodatkowe informacje oraz szczegółową specyfikację można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym, pokój nr 3 / tel. 95 7461095.
Oferent winien dostarczyć ofertę w zamkniętej, zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:

ZADANIE:
"Oferta do przetargu nieograniczonego na termomodernizację szczytów budynków zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 1, 11 Listopada 2, 11 Listopada 3, 11 Listopada 4 , Przemysłowa 7, Przemysłowa 8, Przemysłowa 9, Przemysłowa 10 i Przemysłowa 11."
Nie otwierać przed dniem 09.06.2020 r. do godz. 13:00 .

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 / sekretariat / w terminie do dnia: 09.06.2020 r. do godz. 12:30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 13 o godz. 13:00.

Wadium w kwocie: 12.000,00 zł należy wpłacić do dnia: 08.06.2020 r. przelewem na konto GBS Barlinek
02 8355 0009 0000 0345 2000 0017. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.