Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Lubomierz przetarg na sprzedaż nieruchomości obręb Pasiecznik

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 84

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,07 ha

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
plac Wolności 1
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka ewidencyjna nr 497 obręb Pasiecznik, księga wieczysta nr JG1S/00015207/5.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 0,07 ha.
  3. Informacja oprzeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie organizowanego przetargu ustnego nieograniczonego.
  4. Cena wywoławcza: 180.000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy).
  5. Termin imiejsce przetarguPrzetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 roku ogodzinie 1100 w sali ślubów tutejszego Urzędu.
  6. Wysokość wadium: Kwota w wysokości 18.000,00 zł powinna być dokonana nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 26 czerwca 2020 roku.
Wadium może być wnoszone w jednej z form:
  • a) pieniądzu - na konto Gminy Lubomierz w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim o/ Lubomierz nr11 8384 1022 0000 0811 2000 0006,
  • b) obligacjach,
  • c) papierach wartościowych.
7.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń UGiM, a ponadto na stronie internetowej gminy -www.lubomierz.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubomierz oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, plac Wolności 1, telefon 75 78 33 166 wew. 179, e-mail: nieruchomości@lubomierz.pl.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.