Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Ryglice sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w Zalasowej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 90

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomości położone w miejscowości Zalasowa gmina Ryglice powiat tarnowski stanowiące działki gruntowe niezabudowane

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki nieruchomości

położone w miejscowości Zalasowa 33-159 
gmina Ryglice powiat tarnowski stanowiące działki gruntowe niezabudowane

o numerach ewidencyjnych 2471/1, 2471/2, 2472/2 objęte księgą wieczystą TR2T/00209134/6 o powierzchni 0,08 ha oraz działkę ewidencyjną nr 2472/4 objętą księgą wieczystą TR2T/00209556/0 o powierzchni 0,1289 ha, za łączną cenę najwyżej zaoferowaną a nie niższą niż 14.428,40 zł (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 40/100 złotych), (łączna powierzchnia działek wynosi 0,2089 ha).

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty i wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 62 2490 0005 0000 4600 2382 1249. Liczy się uznanie na rachunku masy i złożenie kompletnej oferty w terminie do dnia 25 czerwca 2020 roku tj. data wpływu, w zamkniętej kopercie na adres biura syndyka: Syndyk Łukasz Jagodziński, ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice, Z dopiskiem; „Konkurs ofert, sygn.akt VIII GUp 43/18”.
  • Wybór oferty nastąpi w biurze syndyka w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 12.
  • Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
  • Oferta nie może być złożona pod warunkiem.
  • Wszystkie koszty nabycia nieruchomości ponosi kupujący.
  • Pełna informacja znajduje się w regulaminie sprzedaży, z którym każdy oferent winien się zapoznać.
  • Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  • Regulamin sprzedaży i inne informacje zostaną przesłane każdemu zainteresowanemu po zgłoszeniu zapytania na e-mail: biuro@syndykpomaga.pl, a informacje o przedmiocie sprzedaży i możliwości jego oglądania dostępne są po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 535-934-888.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.