Dzisiaj jest: 29.10.2020, imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii

Łódź przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych ulica Wici

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 64

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy Wici i przy ulicy Łanowej w Łodzi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi
ul. Wici l
ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 1. przy ul. Wici 22 m 6 (blok nr 306), 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ubikacja złazienką, zlokalizowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 26,90 m2, udział w nieruchomości wspólnej 2690/2374420. Kwota wywoławcza wynosi 127 000 zł, (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych), wadium – 12 700 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych).
 2. przy ul. Łanowej 6B m 74 (blok nr 59), 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ubikacja złazienką, zlokalizowany na IV piętrze, o powierzchni użytkowej 37,09 m2, udział w nieruchomości wspólnej 3709/2015626. Kwota wywoławcza wynosi 153 000 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), wadium – 15 300 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
 • Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na określone mieszkanie na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP wŁodzi do dnia15.06.2020r.
 • Pisemne oferty w zamkniętej opisanej kopercie należy składać pracownikowi działu Członkowsko-Mieszkaniowego wsiedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1w dniu 17.06.2020 r. do godziny 14.30.
 • Otwarcie ofert nastąpi 18.06.2020 r. o godzinie 10.00.
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi wciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. O wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Spółdzielnia powiadamia uczestników w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.
 • W przypadku niewpłacenia przez oferenta pozostałej zaoferowanej kwoty w terminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Spółdzielnię o wygraniu przetargu, wadium ulega przepadkowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
 • Lokal można oglądać w dniach 08-10.06. 2020r. Termin i godzinę należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu: 42 613-08-70 – lokal nr 6 w bl. 306 przy ul. Wici 22, 42 613-08-53 – lokal nr 74 wbl. 59 przy ul. Łanowej 6B.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.
 • Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu (m. in. koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zawartości składanych ofert oraz zasad przeprowadzenia przetargu znajdują się w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów”, jak również można je uzyskać pod nr tel. 42 613-08-34.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.