Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Wrocław przetarg na przebudowę placów zabaw i ścieżek pieszych

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 48

Przetarg na przebudowę istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury oraz budowę placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu 
ul. Zemska 35
ogłasza

przetarg nieograniczony ofert pisemnych,

który odbędzie się w dniu 23.06.2020r. o godz.10:00 w siedzibie Sp-ni 
pokój nr 7 parter 
na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu
  z podziałem na dwa Zadania, tj.: 
  1. Zadanie NR 1, dot. terenu przy Pawilonie handlowym ”POLOMARKET”, w zakresie przebudowy dwóch istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.11.2020r., 
  2. Zadanie NR 2, dot. terenu przy ”górce saneczkowej”, w zakresie budowy placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i doposażeniem terenu w elementy małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.07.2021r., z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
  • Termin składania Ofert do dnia 23.06.2020r. do godz. 930. 
  • Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 12:00-13:00 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463. 
  • Wadium w kwocie dla: Zadania NR 1: 6.000,00 PLN, słownie: sześć  tysięcy złotych 00/100; Zadania NR 2: 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100,  należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 22.06.2020r., z dopiskiem numeru oferowanego Zadania lub na oba Zadania albo w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę oferowanego Zadania lub na oba Zadania. 
  • Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.  
  • Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.  
  • Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w SIWZ, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.