Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Radom przetarg na wykonanie robót drogowych

Dodano: rok temu Czytane: 104

Przetarg na remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem przyłączy do kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejącego zjazdu

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"w Radomiu 
ul. Planty 15, tel. 36 218 10, 36 224 85, fax 36 226 19
ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych

  1. Zadanie 1 - remont nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż budynku Szeroka 2 w Radomiu wraz z wykonaniem przyłączy do kanalizacji deszczowej.
  2. Zadanie 2 - przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Wośnickiej do budynku ul. Wośnicka 32 w Radomiu.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
  • Zadanie 1 - 30 kwietnia 2021 r.
  • Zadanie 2 - 31 sierpnia 2020 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 3. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020 r. o godzinie 15.00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto Spółdzielni nr 16 1020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom.

Upoważnieni do kontaktu z oferentami: Leszek Klimowicz w godzinach 8-15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.