Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Gdańsk przetarg na przebudowę w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska

Dodano: 2 lata temu Czytane: 128

Przetarg na wykonanie przebudowy w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

ZARZĄD PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Przebudowę w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
polegającą m.in. na zmianie obecnych pomieszczeń technicznych na szatnie dla pracowników
oraz zrealizowanie pozostałych zobowiązań określonych w SIWZ
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  • Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, na warunkach określonych we wzorze umowy.
  • Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia do dnia 30 września 2020 roku.
  • Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku do godz. 10.00w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.
  • Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Niedziułka, Szef Służby Ochrony Lotniska, tel. 58 348 11 30, tel. kom. 608 050 779, e-mail:p.niedziulka@airport.gdansk.pl, numer faxu:58 345 22 83.
  • Szczegóły przetargu:
https://www.airport.gdansk.pl/bip/auctions/item/przebudowa-w-budynku-wartowni-sluzby-ochrony-lotniska-w-porcie-lotniczym-gdansk-im-lecha-walesy-a727.html
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.