Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Jastrzębie Zdrój przetarg na kocioł parowy

Dodano: 2 lata temu Czytane: 96

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ogłasza przetarg na kocioł parowy

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na Kocioł parowy

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Kocioł parowy”.
Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwado dnia 23.06.2020 r. do godz. 9:00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godzinie 9:05 .
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  • Stanisław Szewc – tel. kom. 519 725 273 – spawy techniczne,
  • Andrzej Dyka – tel. kom. 539 523 888 – sprawy techniczne,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalno - prawne.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.