Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Skarżysko Kamienna przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości ulica Kasztanowa

Dodano: rok temu Czytane: 121

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Kasztanowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego
jako działka nr 197/13 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43) o powierzchni 0,0249 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej


Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00011337/3.

Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające prawo własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działki nr 197/10 i 197/12 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43). Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży z uwagi na swoją powierzchnię, położenie w drugiej linii zabudowy, w części na terenie zieleni dolinnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, może być wykorzystana tylko w połączeniu z tymi nieruchomościami.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 18 450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 7 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronach internetowych: www.um.skarzysko.pl, www.bip.skarzysko.pli www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201, tel. (41) 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 02.06.2020 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.