Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Wałbrzych przetarg na remont świetlika dachowego i naprawę połaci dachowej

Dodano: rok temu Czytane: 84

Przetarg na wykonanie remontu świetlika dachowego i naprawy połaci dachowej na budynku mieszkalnym oraz wykonanie remontu ściany kotłowni osiedlowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. St. Moniuszki 66I
ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy

na wykonanie remontu świetlika dachowego oraz naprawy połaci dachowej na budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wolności 11 oraz wykonanie remontu ściany kotłowni osiedlowej przy ul. Miczurina 7 od strony budynku
 • Termin wykonania robót III kw. 2020 r. (lipiec - sierpień).
 • Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję, techniczny ogląd, dokonać obmiarów i po zwymiarowaniu i wycenieniu robót podać koszt całej roboty w cenie brutto.
 • Należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi środkami finansowymi do zreali­zowania całości robót.
 • Należy przedstawić aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz przedstawić opłaconą polisę OC.
 • Określić udzielenie gwarancji na wykonanie całości prac na co najmniej 36 miesięcy.
 • Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretaria­cie Spółdzielni w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 66I, pok. 9, nie później niż do dnia19.06.2020 r. /piątek/ do godz. 14.00.
 • Należy wnieść na konto Spółdzielni wadium w wysokości 3000 zł.
 • Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami bez udziału oferentów w sali narad Spół­dzielni.
 • Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu i dokona zwrotu wadium oferentom nie wy­branym.
 • Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiado­mienia o wynikach przetargu.
 • Osobą do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu Technicznego Mieczy­sław Osuch, tel. 74 666 22 79 lub 74 666 22 63 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu z powodu istotnych przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.