Dzisiaj jest: 29.10.2020, imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii

Jelenia Góra przetarg na utwardzenie terenu z zastosowaniem kostki betonowej

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 84

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót utwardzenia terenu przy wykorzystaniu kostki betonowej oraz wykonanie chodników o nawierzchni żwirowej

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W JELENIEJ GÓRZE, UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie zadań

Utwardzenie terenu zzastosowaniem kostki betonowej oraz wykonanie chodników o nawierzchni żwirowej
w obrębie nieruchomości Transportowa 22, 24, Zachodnia 6
  • Preferowany termin realizacji do 30 września 2020 r.
  • Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium wwysokości: 4450,00 zł
  • Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w eleniej Górze, tel. 75 75 25 852 (wejście C) pok. nr 2 wgodz. 8.00-14.00 lub pocztą od dnia 8.06.2020 r. (cena SIWZ 30,00 zł netto + 23% VAT = 36,90 złna konto JSM j.n.)
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Chodniki”, „Nawierzchnia asfaltowa”, zgodnie zprocedurą podaną wS pecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia16.06.2020 r. do godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu16.06.2020 r. o godz. 10.15. (oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert)
  • Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.