Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Lubomierz przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Dodano: rok temu Czytane: 105

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb 2 Lubomierz o powierzchni 0,5545 ha

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ORGANIZOWANYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz 
plac Wolności 1, telefon 75 78 33 166 wew. 179,
e-mail: nieruchomości@lubomierz.pl.
  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka ewidencyjna nr 62 obręb 2 Lubomierz, księga wieczysta nr JG1S/00026619/6.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 0,5545 ha.
  3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie organizowanego przetargu ustnego nieograniczonego.
  4. Cena wywoławcza: 144.600,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset), do której doliczony zostanie podatek VAT wwysokości 23%
  5. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.
  6. Wysokość wadium: Kwota wwysokości 28.920,00 zł powinna być dokonana nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 6 lipca 2020 roku.
Wadium może być wnoszone w jednej z form:
  • a) wpieniądzu - na konto Gminy Lubomierz wBanku Spółdzielczym wLwówku Śląskim o/ Lubomierz nr11 8384 1022 0000 0811 2000 0006,
  • b) obligacjach,
  • c) papierach wartościowych.
7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń UGiM, a ponadto na stronie internetowej gminy
  • www.lubomierz.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubomierz oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, plac Wolności 1, telefon 75 78 33 166 wew. 179, e-mail: nieruchomości@lubomierz.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.