Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Jastrzębie-Zdrój dostawa rur PEHD

Dodano: 2 lata temu Czytane: 66

Przetarg nieograniczony na dostawę rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 800 mm

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na

dostawę rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 800 mm

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł.
 • Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 800 mm”.
 • Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
 • Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwado dnia 29.06.2020 r. do godz. 900.
 • Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
 • Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpiw dniu 29.06.2020 r. o godzinie 905.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
 • Maria Andrejewicz – tel. (32) 47 630 75 wew. 128 – spawy techniczne,
 • Aneta Wilk – tel. (32) 47 630 75 wew. 106 – sprawy formalno - prawne.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
 • swobodnego wyboru ofert,
 • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.