Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Syców wykonanie robót remontowych i robót budowlanych

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 76

Przetargi nieograniczone na roboty remontowo - budowlane w postaci renowacji klatek schodowych w budynku renowacji pomieszczeń suszarni w budynku malowania ciągów komunikacyjnych piwnic

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sycowie 
ul. Mickiewicza 21
ogłasza

przetargi nieograniczone jak niżej


Przetarg 1
Roboty remontowo - budowlane w postaci: renowacji klatek schodowych w budynku przy ul. Mickiewicza 23 w Sycowie (4 klatki) i przy ul. Matejki 10 (1 klatka), renowacji pomieszczeń suszarni w budynku przy ul. Wałowej 1 w Sycowie, malowania ciągów komunikacyjnych piwnic w budynku przy ul. Wrocławskiej 21 w Międzyborzu.
Termin wykonania do dnia 15.11.2020 r. sukcesywnie na poszczególnych nieruchomościach w kolejności wskazanej przez Zamawiającego.

Przetarg 2
Roboty remontowo - budowlane w postaci: remontu podestów wejściowych z wykonaniem okładziny z granitu w budynku przy ul. Matejki 20 w Sycowie (3 klatki) oraz przy ul. Rynek 14-16 w Międzyborzu (3 klatki), remontu schodów z zewnątrz z wykonaniem okładziny stopni i podestów granitem w budynku przy ul. Kaliskiej 46 w Sycowie (2 klatki).
Termin wykonania do dnia 31.10.2020 r. sukcesywnie na poszczególnych nieruchomościach w kolejności wskazanej przez Zamawiającego.

Przetarg 3
Roboty brukarskie w postaci: remontu opaski wokół budynków z kostki brukowej grubości 6 cm. w budynku przy ul. Matejki 26 w Sycowie (3 klatki) i przy ul. Kaliskiej 26 w Sycowie (6 klatek), wykonania opaski betonowej wokół budynku przy ul. 15-lecia 1a w Sycowie.
Termin wykonania do dnia 31.10.2020 r. sukcesywnie na poszczególnych nieruchomościach w kolejności wskazanej przez Zamawiającego.

Przetarg 4
Roboty dekarskie w postaci: wymiany pokrycia dachowego, papowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Sycowie, wymiany pokrycia dachowego z dachówki na blachę trapezową w budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Międzyborzu.
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r. sukcesywnie na poszczególnych nieruchomościach w kolejności wskazanej przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni w dniu następnym po ukazania się ogłoszenia o przetargu. Koszt specyfikacji wynosi 50,00 zł – płatny przelewem na konto nr konta 29 1020 5297 0000 1502 0000 8417 (wymagane okazanie potwierdzenia przelewu w chwili pobrania specyfikacji).
Osoba do kontaktów z oferentami – Pan Łukasz Kotala, tel. 62-785-30-03, tel. 519-803-513
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem numeru przetargu w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.06.2020 r. godz. 9 45
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 2) w dniu 25.06.2020r.:
  • Przetarg 1 – o godz. 10.00
  • Przetarg 2 – o godz. 10.20
  • Przetarg 3 – o godz. 10.40
  • Przetarg 4 – o godz. 11.00
Oferta winna spełniać warunki określone w specyfikacji.
Zarząd Spółdzielni ma prawo odwołać bądź unieważnić każdy przetarg bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.