Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Ruda Śląska dostawa i montaż wodomierzy

Dodano: rok temu Czytane: 101

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy do wody zimnej i wody ciepłej oraz dostawę i montaż oraz serwis rozliczeniowy elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania

Ogłoszenie
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej 
ul. Kłodnicka 97 
zaprasza do składania ofert w trybie

Przetargu Nieograniczonego na

  • dostawę, montaż wodomierzy do wody zimnej i wody ciepłej
  • dostawę, montaż oraz serwis rozliczeniowy elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z możliwością odczytu radiowego i udostępnieniem systemu monitoringu w zasobach GSM „Nasz Dom”.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wodomierzy do wody zimnej i wody ciepłej” lub „Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż oraz serwis rozliczeniowy elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania” – nie otwierać” w terminie do 29.07.2020 r. dogodz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
  • A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyfikacji przetargowej).
  • B. Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa”, w której należy umieścić ofertę cenową.
Specyfikacja Przetargowa do pobrania na stronie internetowej GSM „Nasz Dom” w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.

Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Dostawa, montaż oraz serwis rozliczeniowy wodomierzy mieszkaniowych i elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania”.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 119 lub pod numerem telefonu (32) 24 32 565 wew. 46, 26 lub 31.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97
tel. (32) 24-32-747 / fax (32) 24 33 078
www.naszdom.info.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.