Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Piotrków Trybunalski budowa obiektów budowlanych z infrastrukturą

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 198

Przetarg ofertowy na generalnego wykonawcę robót budowlanych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

P.F.A. MATERIA Małgorzata Czajka 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zalesicka 66A
OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY NA GENERALNEGO

WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie "Obiektów budowlanych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną" w zakresie
 • 7 szt. parterowych budynków o wymiarach zewn. 20,90m x 155,18m, wys. 8,912m
 • 1 szt. parterowy budynek o wymiarach zewn. 20,90m x 146,18m, wys. 8,912m,
 • 2 kondygn. budynek administr. - socjalny o wym. zewn. 16,12m x 18,00m, wys. 8,24m,
 • wiata magazynowa o wym. zewn. 11,80m x 42,25m, wys. 6,81m,
 • waga samochodowa wyniesiona z dwustronnym najazdem o ładowności 60 ton,
 • drogi z dwoma zjazdami publicznymi, place ze ścianą oporową żelbetową, parking na 15 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, chodniki, niwelacja terenu. Nawierzchnia asfaltowa pow. ok. 20 100 m2, nawierzchnia z kostki pow. ok. 500 m2,
 • ogrodzenie betonowe pełne wys.2,0m o dł. ok.765 mb, ogrodzenie panelowe o wys. 1,88m z dwoma bramami wjazdowymi przesuwnymi szer. 6,5m i 8,0m z furtką szr. 1,0m,
 • infrastruktura wewn. : woda z dwoma hydrantami nadziemnymi DN 80 o wydajności 15 l/s każdy, kan. sanitarna, energia elektryczna z inst. oświetlenia zewn., gaz, kanalizacja teletechniczna, ciepłociąg,
 • zieleń niska i zieleń izolacyjna,
 1. Powierzchnia terenu działek pod planowaną inwestycję ok. 6,55 ha,
 2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót - III kwartał. 2020, zakończenia - II kwartał 2021
 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Materiały przetargowe zostaną przesłane przesyłką kurierską na koszt odbiorcy.
5. Termin składania ofert upływa dnia - 25.06.2020.do godz.15.00
6. Uprawnieni do kontaktu z oferentami : mgr inż. arch. Małgorzata Czajka tel. 601-20-72-28, e-mail : materia226@poczta.onet.pl godz.15.00 poniedziałek - piątek w godzinach 10.00 - 11.00.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.