Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Bielsk Podlaski roboty budowlane remont elewacji budynku

Dodano: rok temu Czytane: 114

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na naprawie elewacji budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 10 
tel. 85 731 20 00, fax 85 731 20 10 
e-mail danuta.tworkowska@smbp.pl
ogłasza

przetarg nieograniczony na roboty budowlane

polegające na naprawie elewacji budynków będących w zasobach SM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
  1. Termin realizacji zamówienia: 31 październik 2020 r.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w SIWZ.
  3. Formularz SIWZ oraz inne informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 u p. Danuty Tworkowskiej w godz. 7.00-15.00 lub na stronie www.smbp.pl
  4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10 (sekretariat) nie później niż do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10.00.
  5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2020 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.