Dzisiaj jest: 23.10.2020, imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Bielsk Podlaskim dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń fitness na place zabaw

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 107

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń fitness na place zabaw w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 10 
tel. (085) 731-20-00, fax (085) 731-20-10 
e-mail danuta.tworkowska@smbp.pl
ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń fitness na place zabaw

znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
  1. Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2020 r.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w SIWZ.
  3. Formularz SIWZ oraz wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 u P. Danuty Tworkowskiej w godz. 7.00-15.00 lub na stronie www.smbp.pl
  4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10 (sekretariat) nie później niż do dnia 26.06.2020 r. do godz. 11.00.
  5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2020 r. o godz. 11.05 w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.