Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Rzeszów PGE Obrót sprzedaż samochodów osobowych

Dodano: rok temu Czytane: 1078

PGE Obrót S.A. przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodów osobowych Skoda Fabia Skoda Octavia VOLVO S80

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 6,ogłasza
Przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego
na sprzedaż samochodów osobowych

Lp. | Marka/ Model | prod | Poj. (cm) | Rodzaj paliwa | VIN | Przebieg | Cena wywoławcza (brutto)
 1. Skoda Fabia | 2010 | 1198 | benzyna | TMBBA25J6A3152996 | 199 301 km | 10 700 zł
 2. Skoda Octavia | 2008 | 1390 | benzyna | TMBDX21Z282111896 | 223 168 km | 9 500 zł
 3. Skoda Fabia | 2010 | 1198 | benzyna | TMBEA25J7B3123425 | 208 407 km | 10 100 zł
 4. Skoda Fabia | 2010 | 1198 | benzyna | TMBEA25J7B3123215 | 228 392 km | 10 200 zł
 5. VOLVO S80 | 2013 | 2953 | benzyna | YV1AS90H6D1172908 | 253 605 km | 53 400 zł
 6. VOLVO S80 | 2013 | 2953 | benzyna | YV1AS90H6D1172927 | 284 682 km | 60 500 zł
 7. VOLVO S80 | 2013 | 2953 | benzyna | YV1AS90H6D1172925 | 295 234 km | 38 900 zł
 8. Skoda Fabia | 2009 | 1198 | benzyna | TMBBA25J7A3127458 | 205 103 km | 9 200 zł
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy nr 03 1240 4764 1111 0000 4866 8613 w Banku PEKAO SA/O Rzeszów do dnia 30.06.2020 roku. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Potwierdzenie przelewu jest dowodem potwierdzającym wpłatę wadium tylko wówczas, gdy wpłata zostanie uznana na koncie Organizatora przed otwarciem ofert.
2. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada również, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ani za wady ukryte oferowanych do sprzedaży w drodze przetargu samochodów.
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy samochód oddzielnie.
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż samochodów PGE Obrót S.A.“ należy składać do dnia 1.07.2020 roku do godziny 13.00 na adres:

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna p. nr 2

Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres lub siedzibę osoby prawnej,
 • numer Pesel i NIP oferenta,
 • nazwę samochodu oraz oferowaną cenę (co najmniej równą cenie wywoławczej netto),
 • datę sporządzenia oferty,
 • dowód wpłaty wadium,
 • kopię dowodu osobistego (osoba fizyczna), odpis z właściwego rejestru (KRS, ewidencji działalności gospodarczej) przedsiębiorcy,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem sprzedaży i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.
8. PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II etapu przetargu jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaproponuje jednakową najkorzystniejszą cenę nabycia ww. samochodów.
9. Wymienione w przetargu samochody można obejrzeć w lokalizacji: PGE Dystrybucja S.A.
ul. Przemysłowa 1b w Rzeszowie w dniach 22-26.06.2020 roku w godzinach 8.00 – 14.00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktu w sprawie ogłoszenia.
10. PGE Obrót S.A. na życzenie osób zainteresowanych udziałem w przetargu udostępni wyceny rzeczoznawcy samochodowego.
11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie dłuższym niż 7 dni.
12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
13. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie wliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez innych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, na wskazany przez oferentów w złożonym pisemnym oświadczeniu rachunek bankowy.
Dodatkowych informacji na temat organizowanego przetargu udzielą:
 • Piotr Szurlej tel. 887 443 332; e-mail: piotr.szurlej@gkpge.pl
 • Janusz Niemirowski tel. 665 850 427; e-mail: janusz.niemirowski@gkpge.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.