Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Komorowo remont wewnętrznej instalacji wodnej sanitarnej i deszczowej

Dodano: rok temu Czytane: 119

Przetarg na remont wewnętrznej instalacji wodnej sanitarnej i deszczowej oraz na wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z projektem przebudowy

Komorowo, 23 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Adamowo” w Komorowie

zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie

niżej wymienionych prac w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Wolsztyn przy ulicy Żeromskiego 26
  1. ETAP 1: Remont wewnętrznej instalacji wodnej, sanitarnej i deszczowej.
  2. ETAP 2: Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z projektem przebudowy (do wglądu w biurze SM „Adamowo”).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem
  • Przetarg ofertowy – Żeromskiego 26 – ETAP 1
  • Przetarg ofertowy – Żeromskiego 26 – ETAP 2
do dnia 16 lipca 2020 r. do godziny 16.30 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Adamowo” w Komorowie 23.

UWAGA: Inwestor dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko dla jednego etapu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 17.00.

Termin wykonania prac
  • ETAP 1: do 10 października 2020 r.
  • ETAP 2: do 10 marca 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu pisemnego ofertowego znajdują się na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Zarządu pod nr tel. 68 347 19 22 lub za pośrednictwem e-mail:biuro@smadamowo.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami w celu zawarcia umowy, prawo do swobodnego wyboru ofert, nieprzyjęcia ofert bez podania przyczyny, a także unieważnienia przetargu.

Zarząd Spółdzielni
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.