Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Jelenia Góra pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacji elektrycznych

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 31

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacji elektrycznych instalacji gazowych wodnych kanalizacyjnych i dokonywanie przeglądów instalacji

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE
UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie usług

 1. Zadanie nr I
1.1. Wykonywanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacji elektrycznych realizowanych w obiektach budowlanych należących do Zamawiającego, tj.
 • a) przy przeglądach instalacji elektrycznych,
 • b) przy remoncie, wymianie lub przebudowie instalacji elektrycznych,
 • c) wszelkie roboty związane z usuwaniem awarii instalacji elektrycznych,
 • d) przy budowie / wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych.
1.2. Realizacja usług zlecanych odrębnymi zleceniami przez Zamawiającego dotyczących: przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji, współpracy z projektantem na etapie projektowania związanego z wymianą instalacji elektrycznych, konsultacji technicznych z Zamawiającym.

1.3. Dokonywanie przeglądów instalacji zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego (przeglądy roczne i pięcioletnie). Badania instalacji Zamawiający zleca w trybie odrębnej umowy.

2. Zadanie nr II
2.1. Wykonywanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacji sanitarnych w tym w szczególności: gazowych, kanalizacyjnych, wodnych, realizowanych w obiektach budowlanych należących do Zamawiającego, tj.
 • a) przy przeglądach instalacji gazowych,
 • b) przy remoncie, wymianie lub przebudowie instalacji sanitarnych,
 • c) wszelkie roboty związane z usuwaniem awarii instalacji sanitarnych,
 • d) przy budowie / wykonywaniu nowych instalacji sanitarnych.
2.2. Realizacja usług zlecanych odrębnymi zleceniami przez Zamawiającego dotyczących przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji, współpracy z projektantem na etapie projektowania związanego z wymianą instalacji sanitarnych (gazowych, wodnych, kanalizacyjnych) konsultacji technicznych z Zamawiającym.

2.3. Dokonywanie przeglądów instalacji zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego (przeglądy roczne i pięcioletnie). Badania instalacji Zamawiający zleca w trybie odrębnej umowy.
 • Termin realizacji od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
 • Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł
 • Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 6 w godz.8.00-14.00 lub pocztą od dnia 30.06.2020 r. (cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 złna konto JSM j.n.)
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nadzór inwestorski – instalacje elektryczne”, „Nadzór inwestorski – instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia14.07.2020 r. do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu14.05.2020 r. o godz. 10:15. (Oferenci nie mogą brać udziału w otwarciu i odczytaniu ofert ze względu na epidemię).
 • Wadium oraz za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto JSM nr91 1020 2124 0000 8702 0006 8676 w banku PKO BP S.A. oddział w Jeleniej Górze lub gotówką w kasie JSM
 • Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.