Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Szczecin przetarg na prace remontowe wykonanie remontu klatek schodowych

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 107

Przetarg nieograniczony realizowany w oparciu o Regulamin zamówień na roboty usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej remont klatek schodowych w budynkach

OGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza

przetarg nieograniczony w oparciu o

"Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"
na przedmiot zamówienia remont klatek schodowych
w budynkach mieszkalnych w Szczecinie
 1. Zadanie 1, ul. Santocka 13B, 13C - wadium 3 000,00 zł, termin 90 dni,
 2. Zadanie 2, ul. 26 Kwietnia 45, 47 - wadium 3 000,00 zł, termin 90 dni,
 3. Zadanie 3, ul. Zawadzkiego 41, 43, - wadium 1 000,00 zł, termin 60 dni,
 4. Zadanie 4, ul. Szafera 90, 92 - wadium 1 000,00 zł, termin 60 dni,
 • Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie.
 • Termin wykonania liczony będzie od momentu wejścia na roboty obejmujące dane zadanie.
 • Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
 • Wadium należy wnieść do dnia 23.07.2020 r. do godziny 10:50 w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
 • Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10:50 w dniu 23.07.2020 r.
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11:00 w dniu 23.07.2020 r.
 • Termin związania z ofertą 60 dni.
 • SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.