Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wrocław przetarg na wymianę zespołów napędowych dźwigów osobowych

Dodano: 2 lata temu Czytane: 75

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie wymiany 4 zespołów napędowych dźwigów osobowych w XI-kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
tel. 71 355 63 73
e-mail: sekretariat@smpopowice.pl
www.smpopowice.pl
ogłasza

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na

Remont dźwigów - wymiana 4 zespołów napędowych dźwigów osobowych w XI-kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „Popowice” we Wrocławiu
 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia18.12.2020 r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy) do dnia21.07.2020 r.;
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
 5. Oferty należy składać w terminie do 23.07.2020 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 23.07.2020 r. o godz. 11.00.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8.00 do 13.00 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71 355 63 73 (wew. 229).
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.