Dzisiaj jest: 27.11.2021, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Kraków przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego ulica Opalowa

Dodano: rok temu Czytane: 65

Przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy Opalowej 6 w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka”
w Krakowie, ul. Opalowa 2
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy sprzedaży
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Opalowej 6 w Krakowie
 • Lokal o powierzchni 40,12 m2, położony jest na parterze, składa się z pokoju, pokoju zaneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju oraz przynależnego pom. gosp. opow. 0,97 m2.
 • Cena wywoławcza: 270.000 zł;
 • Wadium 13.500 zł.
 1. Przetarg - otwarcie ofert, odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. /środa/ o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Opalowa 2, pok. 8.
 2. Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 21.07.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Opalowej 2 w Krakowie.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: 25 8591 0007 0320 0550 0097 0001 do dnia 21.07.2020 r.
 4. Lokal można oglądać w dniach: 15.07.2020 r. (środa) w godz.1200-1400 i20.07.2020 r. /poniedziałek/ wgodz. 1400-1600.
 5. Regulamin przeprowadzania przetargu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.sniezka.krakow.pl
 6. Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, nr KRS i jej siedzibę, datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargu i akceptacji warunków przetargu oraz zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży i poniesienia kosztów z tym związanych w przypadku wygrania przetargu,
 • oferowaną cenę, dowód wpłacenia wadium,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.