Dzisiaj jest: 1.11.2020, imieniny: Konrada, Seweryny, Wiktoryny

Radom przetarg na wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 78

Przetarg nieograniczony na wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych zamontowanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁUDNIE" im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
ogłasza

przetarg nieograniczony na wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych

zamontowanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "POŁUDNIE" w Radomiu, na zawory termostatyczne proste Danfoss RA-N o średnicach 1/2 oraz 3/8 wraz z głowicami termostatycznymi cieczowymi białymi Danfoss 16 - 28°C

Realizacja zamówienia podzielona jest na 3 etapy
 1. Etap 1 - wymiana 300 szt. zaworów termostatycznych wraz z głowicami;
 2. Etap 2 - wymiana 6800 szt. zaworów termostatycznych wraz z głowicami;
 3. Etap 3 - wymiana 6874 szt. zaworów termostatycznych wraz z głowicami;
Termin realizacji zamówienia
 1. Etap 1 - wymagany termin realizacji do dnia 30.09.2020 r.
 2. Etap 2 - wymagany termin realizacji w dniach 01.05.2021 r. - 30.09.2021 r.
 3. Etap 3 - wymagany termin realizacji w dniach 01.05.2022 r. - 30.09.2022 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

Miejsce składania ofert
 • Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej "POŁUDNIE" w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.
 • Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godziny 11.00
Miejsce i termin otwarcia ofert
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w sali konferencyjnej na parterze.
 • Aby uczestniczyć w otwarciu ofert należy stosować się do obowiązujących zaleceń epidemiologicznych dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach (obowiązkowe maseczki).
 • Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 45 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Kryteria oceny oferty
 • cena 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny albo zmniejszenia zakresu robót w stosunku do ujętych w niniejszym SIWZ.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.