Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Suwałki przetarg na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 107

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16 - 400 Suwałki 
tel. (87) 563-03-40, fax (87) 566-51-61 
ogłasza

przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni

Ubezpieczenie obejmuje okres od 18.09.2020 r. do 17.09.2021 r.
  1. Oferty na całość przedmiotu przetargu, należy sporządzić zgodnie z Instrukcją dla Oferentów (SIWZ) i złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 1 w terminie do dnia 28.07.2020 r. do godz.10:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2 - sala narad.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II O/Suwałki najpóźniej do dnia 27.07.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.
  4. Materiały przetargowe w cenie 150 zł - brutto za komplet można nabyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A w Suwałkach, pokój nr 12, po uprzednim dokonaniu opłaty na wskazane wyżej konto.
  5. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Zleceniodawca przy wyborze oferty:
  • wysokość składki,
  • zakres rzeczowy ubezpieczenia,
  • wiarygodność ekonomiczna firmy.
6. Uczestnikiem przetargu może być wyłącznie zakład ubezpieczeniowy, posiadający siedzibę w Polsce, który zakupił materiały przetargowe od Zleceniodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.