Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Lubomierz przetarg na sprzedasz nieruchomości przy Placu Wolności

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 43

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w Lubomierzu przy placu Wolności 7

Wyciąg z ogłoszenia o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
plac Wolności 1
telefon 75-78-33-166 wew. 179
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym położona w obrębie 1 Lubomierza, pl. Wolności 7,w obrębie działki nr 78, Księga wieczysta Nr JG1S/00022223/5.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0.0555 ha.
 3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie organizowanego przetargu ustnego nieograniczonego.
 4. Cena wywoławcza:391.581,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden). Przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2020 ROKU, POZ. 106 ZE ZM.)
 5. Termin i miejsce przetargu: Drugi przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:00 w Sali Ślubów w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.
 6. Wysokość wadium: Kwota w wysokości 39.158,10 zł winna być dokonana nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 14 sierpnia 2020 r.
 7. Wadium może być wnoszone w jednej z form:
  • a) pieniądzu - na konto Gminy Lubomierz w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim o/ Lubomierz nr11 8384 1022 0000 0811 2000 0006,
  • b) obligacjach,
  • c) papierach wartościowych
 8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
 9. Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń UGiM, a ponadto na stronie internetowej gminy - www.lubomierz.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubomierz oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
 10. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, plac Wolności 1, telefon 75-78-33-166 wew. 179, e-mail: nieruchomości@lubomierz.pl.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.