Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Kęty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Świętokrzyskiej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 147

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty obejmującej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczo-garażowym oraz wiatą garażową w Kętach

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Burmistrza Gminy Kęty

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty

obejmującej działki nr: 4298/1, 4297/4 i 4294/3 o powierzchni łącznej 963 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczo-garażowym i wiatą garażową przy ul. Świętokrzyskiej nr 61 w Kętach

Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KR2E/00025518/6 i KR2E/00002570/1, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17.06.2015 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19.02.2020 r. poz. 1475) ww. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 77.MN.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 714.200,00 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście złotych).
  1. Przetarg odbędzie się17 września 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy Kęty Rynek 7.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej przelewem na konto
    Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w banku ING Bank Śląski w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14 września 2020 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy Kęty. Dowód terminowego wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  3. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty, pok. 30, telefon 33 / 844-76-00 wew. 131 w godzinach pracy Urzędu.
  • Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 66 dni, tj. od dnia 14.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.
  • Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.