Dzisiaj jest: 21.10.2020, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Jastrzębie-Zdrój przetarg na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 215

Ustny przetarg na sprzedaż samochodów marki SKODA OCTAVIA , VOLKSWAGEN MULTIVAN , FORD TRANSIT , SKODA SUPERB , OPEL VECTRA , STAR - POŻARNICZY

Zakład Wsparcia Produkcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1, tel. (32) 756-4961
OGŁASZA

USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

 1. SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA Nr rej. SPS 45631
  • Rok produkcji – 2010.
  • Cena wywoławcza: 10 700,00 zł, netto
  • wadium:1 070,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie: 110,00 zł.
 2. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI VOLKSWAGEN MULTIVAN Nr rej. SPS 05985
  • Rok produkcji – 2012.
  • Cena wywoławcza: 38 700,00 zł, netto
  • wadium3 870,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie:390,00 zł.
 3. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FORD TRANSIT Nr rej. SJZ02LR
  • Rok produkcji -2006.
  • Cena wywoławcza: 5 400 zł, netto
  • wadium: 540,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie: 55,00 zł.
 4. SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB Nr rej. SJZ 1S66
  • Rok produkcji – 2011.
  • Cena wywoławcza: 20 900,00 zł, netto
  • wadium: 2 090,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie: 210,00 zł.
 5. SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB Nr rej. SGL HK75
  • Rok produkcji 2010.
  • Cena wywoławcza: 17 000,00 zł, netto
  • wadium: 1 700 ,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie: 170,00 zł.
 6. SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB Nr rej. SJZ 2U45
  • Rok produkcji – 2011.
  • Cena wywoławcza: 20 800,00 zł, netto
  • wadium: 2 080,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie: 210,00 zł.
 7. SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL VECTRA Nr rej. SJZ 87RL
  • Rok produkcji – 2006.
  • Cena wywoławcza: 5 900,00 zł, netto
  • wadium: 590,00 zł,
  • najmniejsze postąpienie: 60,00 zł.
 8. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI STAR - POŻARNICZY Nr rej. SGL 96AS
 • Rok produkcji – 1989.
 • Cena wywoławcza6 400 zł,
 • netto wadium: 640,00 zł,
 • najmniejsze postąpienie:65,00 zł.

Przedmiotowa sprzedaż w myśl obowiązujących przepisów podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w budynku administracyjnym Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1 w sali nr 123 w dniu12.08.2020 r.
 • o godz. 10:00 - Skoda Octavia;
 • o godz. 12:00 - Multivan.
Przetarg odbędzie się w budynku administracyjnym Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1 w sali nr 123 w dniu13.08.2020 r.
 • o godz. 10:00 - Ford Transit;
 • o godz. 12:00 - Skoda Superb.
Przetarg odbędzie się w budynku administracyjnym Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1 w sali nr 123 w dniu14.08.2020r.
 • o godz. 10:00 - Skoda Superb;
 • o godz. 12:00 - Skoda Superb.
Przetarg odbędzie się w budynku administracyjnym Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1 w sali nr 123 w dniu17.08.2020 r.
 • o godz. 10:00 - Opel Vectra;
 • o godz. 12:00 - Star – Pożarniczy.
Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A”, dostępnym na stronie internetowej JSW S.A. www.jsw.pl.

Szczegółowy opis techniczny samochodów oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ofertach sprzedaży dostępnych na stronie http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
 1. Złożenie przez oferenta w dniu przetargu pisemnych oświadczeń, że :
  • akceptuje „Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” obowiązujący od dnia 01.03.2020 r., i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
  • zapoznał się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 10.08.2020 r. w wysokości:
 • dla przetargu opisanego w pkt.1. –1 070,00zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Skoda Octavia SPS45631;
 • dla przetargu opisanego w pkt.2. –3 870,00 zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Multivan SPS05985;
 • dla przetargu opisanego w pkt.3. –540,00 zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Ford Transit SJZ 02LR;
 • dla przetargu opisanego w pkt.4. –2 090,00 zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Skoda Superb SJZ 1S66;
 • dla przetargu opisanego w pkt.5. –1 700,00 zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Skoda Superb SGL HK75;
 • dla przetargu opisanego w pkt.6. –2 080,00zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Skoda Superb SJZ 2U45;
 • dla przetargu opisanego w pkt.7. –590,00 zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Opel Vectra SJZ 87RL;
 • dla przetargu opisanego w pkt.8. –640,00 zł z dopiskiem „Przetarg - MGT/AS.230-01-04/20, Star – Pożarniczy SGL 96AS
przelewem na konto: PKO BP S.A., nr rachunku49 1020 2498 0000 8702 0443 8792.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym w obwieszczeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg.

W przypadku podmiotów prawnych oferent powinien być reprezentowany na przetargu zgodnie z zasadami określonymi we właściwym dla niego rejestrze – przedstawiciel oferenta winien przedstawić komisji przetargowej stosowne dokumenty do wglądu.

Pouczenia i zastrzeżenia:
 1. Złożona oferta jest wiążąca od terminu rozpoczęcia przetargu do dnia zawarcia umowy.
 2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden spośród uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę w pieniądzu zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatu, oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Informacje dodatkowe:
 • poz.1 Samochód Skoda Octavia można oglądać w Pawłowicach przy ul. Krucza 18 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK „Pniówek” tel. 32 756 26 69;
 • poz.2 Samochód Multivan można oglądać w Pawłowicach przy ul. Krucza 18 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK „Pniówek” tel. 32 756 26 69;
 • poz.3 Samochód Ford Transit można oglądać w Jastrzębiu - Zdrój przy ul. Węglowa 4 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK Borynia - Zofiówa tel. 32 756 1639;
 • poz.4 Samochód Skoda Superb można oglądać w Jastrzębiu - Zdrój przy ul. Węglowa 4 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK Boynia – Zofiówka 32 756 1639;
 • poz.5 Samochód Skoda Superb można oglądać w Knurowie przy ul. Dworcowa 1 w godz. od 7.00 do 14.00, po u przednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK Knurów- Szczygłowic Ruch „Knurów” tel. 32 718 53 50;
 • poz.6 Samochód Skoda Superb można oglądać w Jastrzębie–Zdrój przy ul. Węglowa 4 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK „Borynia - Zofiówka Ruch Borynia tel. 32 756 16 39;
 • poz.7 Samochód Opel Vectra można oglądać w Jastrzębie – Zdrój przy ul. Al. Jana Pawła II 4 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem ZWP JSW S.A. tel. 32 756 40 80;
 • poz.8 Samochód Star - Pożarniczy można oglądać w Knurowie przy ul. Dworcowa 1 w godz. od 7.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK Knurów - Szczygłowic Ruch „Knurów” tel. 32 718 53 50.
W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy kontaktować się z pracownikiem Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. pod nr tel. 32 756 49 61.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.