Dzisiaj jest: 23.10.2020, imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Lubin przetarg na wymianę wodomierzy i dostawę zestawu inkasenckiego

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 63

Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy oraz dostawę zestawu inkasenckiego do odczytu i rozliczenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr. Jana Wyżykowskiego w Lubinie 
ul. Krupińskiego 45
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wymianę wodomierzy oraz dostawę zestawu inkasenckiego do odczytu i rozliczenia
  1. Obowiązuje wpłata wadium w wysokości: 40 000,00 zł.
  2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
  • Posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania ww. prac.
  • Spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni www.smlwwyzykowskiego.pl.
Oferty należy składać w opisanych zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana wodomierzy” w sekretariacie Spółdzielni.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2020 roku o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2020 roku o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielnibez udziału oferentów.

Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela dział techniczny SML- W, tel. 76/842-27-37, w godzinach 11.00-12.00.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązującym w Spółdzielni z dnia 3.04.2014 r., z późniejszymi zmianami.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.