Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Zawidów przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 67

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Zawidów

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrza Miasta Zawidów
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

będącej własnością Gminy Miejskiej Zawidów, składającej się z dz. nr 915/26 Obr. I, AM-2 o pow. 0.1260 ha, położonej w Zawidowie ul. B. Prusa (powiat Zgorzelec), dla którego Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi KW JG1Z /00015603/6.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawidowie nr LIII/258/214 z dn. 30.09.2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2.4 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
  1. Cena wywoławcza (netto) wynosi 56 500,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
  2. Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2020r. o godz. 11.00, w Urzędzie Miejskim w Zawidowie sala nr 1.
  3. Wysokość wadium wynosi 5700 zł (pięć tysięcy siedemset zł).
  4. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rach. Urzędu Miejskiego w Zawidowie BANK PKO BP SA nr 17 1020 2137 0000 9302 0115 5696 w terminie do dn.20.08.2020 r.
  5. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz na stronie internetowej www.bip.zawidow.eu.
  6. Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Zawidowie, Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego, pl. Zwycięstwa 21/22, tel. 75 778 82 82 wew. 106.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.