Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Jastrzębie-Zdrój przetarg na dostawę opakowań do konfekcji soli

Dodano: 2 lata temu Czytane: 98

Przetarg nieograniczony na dostawę opakowań do konfekcji soli w 2020 roku typu Big - Bag

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na dostawę opakowań do konfekcji soli

w 2020 roku typu Big - Bag

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa opakowań do konfekcji soli w2020 roku typu Big - Bag”.

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium winnej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 4.08.2020 r. do godz. 9:00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 4.08.2020 r. o godzinie 9:05.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  • Danuta Piekarczyk – tel. 32 42 70 280 wew. 250 – sprawy realizacji zamówienia,
  • Damian Hensel – tel. 605 485 810 – sprawy dotyczące przedmiotu przetargu,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalnoprawne.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej iRekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.