Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Gdańsk przetarg na naprawę sprężarek KNORR - BREMSE

Dodano: rok temu Czytane: 93

Przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych na naprawę 35 szt. sprężarek KNORR - BREMSE

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych

na naprawę 35 szt. sprężarek KNORR - BREMSE
 1. Termin realizacji zamówienia: dwa lata od dnia zawarcia umowy
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na naszej stronie internetowej: www.gait.pl- przetargi.
 5. Kryteria oceny: cena - 100 %
 6. Termin składania ofert - 04.08.2020 r. godz. 09:30.
 7. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk pok. nr 17.
 8. Otwarcie ofert dnia 04.08.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk pok. nr 7 lub 17.
 9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.