Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Przetarg na usługę zimowego utrzymania chodników ulic parkingów

Dodano: rok temu Czytane: 156

Przetarg nieograniczony na usługi zimowego utrzymania chodników ulic i parkingów w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Stella” w Tychach

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "STELLA"
z siedzibą wTychach przy ul. Hierowskiego 29
ogłasza

przetarg nieograniczony na następujące zadanie

Usługi zimowego utrzymania chodników ulic i parkingów w zasobach PSM „Stella”
 1. Rozpoczęcie: sezon 2020/2021, tj. od zaistnienia warunków zimowych, jednak nie wcześniej niż od września 2020 r.
 2. Warunki przetargu:
 • a) Złożenie w terminie do 14.08.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pisemnej oferty wraz z zestawieniem cen, opracowanych wg zasad określonych przez Spółdzielnię w „Materiałach informacyjnych”.
 • b) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opisanej hasłem, określającym, jakiego przetargu dotyczy złożona oferta.
 • c) „Materiały informacyjne” są do odbioru w Dziale Technicznym, przy ul. Hierowskiego 27 w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 3.08.2020 r., po wpłaceniu opłaty w wysokości 300 zł na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/TYCHY 64 102025280000050200147751.
 • d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni w PKO BP SA O/TYCHY 64 102025280000050200147751 wadium w terminie do dnia 14.08.2020 r., w wysokości 5.000 zł. Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.
 • e) Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana, nastąpi najpóźniej wterminie 1 tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru wykonawcy.
 • f) Wadium wpłacone przez przyszłego wykonawcę zostanie wypłacone w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
 • g) Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizującego przetarg w sytuacji, gdy oferent, który wygrał przetarg, odmówi podpisania umowy wg wzoru zawartego w „Materiałach informacyjnych” na warunkach finansowych określonych w złożonej przez siebie ofercie.
 • Otwarcie ofert nastąpi wdniu 18.08.2020 r. bez udziału Oferentów.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu lub jego warunków.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.