Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Przetarg na remont lokalu usługowego

Dodano: rok temu Czytane: 60

Przetarg nieograniczony na remont lokalu usługowego na potrzeby utworzenia sal multimedialnych w budynku przy ulicy Kijowskiej 11 w Warszawie

ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga w Warszawie
ul. Ząbkowska nr 42
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest remont lokalu usługowego na potrzeby utworzenia sal multimedialnych w budynku przy ul. Kijowskiej 11 w Warszawie
  • Termin składania ofert do dnia 13.08.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Administracji Osiedla “Kijowska” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
  • Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
  • Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2020 r. o godz. 10:30 w Administracji Osiedla “Kijowska”
  • Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Jacek Sikora, adres mailowy: jacek.sikora@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.