Dzisiaj jest: 21.10.2020, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Przetarg na remont żelbetowego pomostu

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 36

Przetarg na remont oraz prace konserwacyjne żelbetowego pomostu łączącego człony A i B budynku mieszkalnego przy ulicy Grójeckiej 81/87 w Warszawie

Zarząd WSM „Ochota”
zawiadamia, że w dniu 11.08.2020 r. o godz. 10.00
w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się

przetarg na remont oraz prace konserwacyjne żelbetowego pomostu

łączącego człony A i B budynku mieszkalnego przy ul. Grójeckiej 81/87 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl  do dnia 10.08.2020 r. do godz. 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : remont oraz prace konserwacyjne żelbetowego pomostu łączącego człony A i B budynku mieszkalnego przy ul. Grójeckiej 81/87 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 11.08.2020 r. do godz. 9.00.
  • Wadium w wysokości 5 400 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 11.08.2020 r.
  • Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.08.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.
  • Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.