Dzisiaj jest: 25.10.2020, imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Przetarg na sprzedaż działki w Radziszowie

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 39

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/11 o powierzchni 0,0816 ha położonej w Radziszowie

Skawina, dnia 03.08.2020 r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/11 o pow. 0,0816 ha

obj. KW KR3I/00017139/7, poł. w Radziszowie
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12 30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11.
  • Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym - Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005 do dnia 21.09.2020 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 21.09.2020 r.
  • Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej www.gminaskawina.pl (w zakładkach: ogłoszenia urzędowe oraz przetargi pozostałe) w Biuletynie Informacji Publicznej a także wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 i na tablicach ogłoszeń na terenie Skawiny.
  • Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5 tel.(12) 277-01-55.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.