Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego na osiedlu Bolesława Chrobrego

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 46

Przetarg ustny nieograniczony licytacja na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na osiedlu Bolesława Chrobrego w Wolbromiu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż lokalu mieszkalnego

zlokalizowanego na osiedlu Bolesława Chrobrego 47/III

oznaczonego nr 5 o pow. użytkowej 34,70 m2, składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, łazienki i kuchni, wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,50 m2 oraz udziałem wynoszącym 402/12652 części prawa własności gruntu działek nr 4843/10 i nr 2403/8 oraz części wspólnych budynku i innych urządzeń nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali dla których w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu prowadzona jest księga wieczysta numer KR1O/00046544/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/209/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 5 czerwca 2020 roku, Poz. 3769 działki nr 4843/10 i nr 2403/8 położone są na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 9.20 MW.

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na I piętrze bloku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Bolesława Chrobrego 47/III. Budynek w którym mieści się w/w lokal jest budynkiem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach naziemnych. Lokal mieszkalny nr 5 wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, brak instalacji centralnej ciepłej wody. Przedmiotowy lokal jest niezamieszkały i nieużytkowany, wymaga kapitalnego remontu (tynki wewnętrzne cementowo-wapienne pomalowane farbami emulsyjnymi i olejnymi, na ścianach i suficie widoczne zacieki; stolarka okienna typowa PCV; stolarka drzwiowa drewnianaw pokoju brak drzwi i ościeżnic, w kuchni brak drzwi; na podłogach panele i płytki ceramiczne; grzejniki centralnego ogrzewania starego typużeliwne, żeberkowe; piecyk kąpielowy usytuowany w łazience w złym stanie technicznym; urządzenia sanitarne i gazowe do wymiany).

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na osiedlu Bolesława Chrobrego 47/III oznaczonego nr 5 o pow. użytkowej 34,70 m2, składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, łazienki i kuchni wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,50 m2 oraz udziałem wynoszącym 402/12652 części prawa własności gruntu działek nr 4843/10 i nr 2403/8 oraz części wspólnych budynku i innych urządzeń nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 102.700,00 zł (słownie: sto dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul Krakowska 1, sala 104.

Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na konto Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 90 84500005 0000 0000 64930012 w terminie do dnia 04 września 2020 roku (w tytule wpłaty należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień w którym kwota wadium wpłynęła na w/w konto.

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1 oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wolbrom.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 pok.225 tel. (32) 7065333 lub (32) 7065342.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.