Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Przetarg na sprzedaż lokalu w Radzimowie Górnym

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 79

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego użytkowego położonego w Radzimowie Górnym wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie

Wójt Gminy Sulików
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego użytkowego


Nr 1U, położonego w Radzimowie Górnym Nr 31, 31A wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie, który odbędzie się w dniu4 września 2020 r. ogodz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa nr 5, pokój nr 303
Lokal niemieszkalny, użytkowy nr 1U, składa się zdwóch hal (nr 32, 33) i pomieszczenia gospodarczego (nr 31) o powierzchni użytkowej 184,79 m2 (kompleks produkcyjno-usługowy dawnej „Mleczarni”).

Z lokalem związany jest udział wczęściach wspólnych budynku, nie służących poszczególnym właścicielom oraz w działce Nr 653/8 o powierzchni całkowitej 0,7090 ha, obręb 0006-Radzimów, AM-2, Nr KW JG1Z/00051315/4, w wysokości 844/100 (8,44 %).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego (0006) Radzimów, przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem12 MR, U, P, z zapisem: ciąg istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego, na lewym brzegu Czerwonej Wody.
  • Cena wywoławcza wynosi 55.000,00 zł.
  • Wadium wynosi:10.000,00 zł.
Wadium w wymaganej wysokości płatne w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Gminy Sulików: w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr:47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 do dnia31 sierpnia 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej www.sulikow.pl
Oficjalna strona Gminy Sulików! Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca wobszary wiejskie. Projekt pn. „Modernizacja strony internetowej wraz zbudową wirtualnego spaceru po jej terenie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013
www.sulikow.pl w zakładce przetargi oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików i tablicach ogłoszeń sołectw należących do Gminy Sulików.

Szczegółowe informacje i regulaminy przetargów dostępne są w Urzędzie Gminy Sulików, pok. Nr 108, tel. 75 778 72 89, 75 778 72 88.
Wójt Gminy Sulików zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.