Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Chmielniku

Dodano: rok temu Czytane: 131

III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0820 ha położonej w obrębie Chmielnik gmina Chmielnik

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości

1a. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki 938/15 o pow. 0,0820 ha położona w obrębie Chmielnik gm. Chmielnik, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00008763/9, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Za Kościółkiem” w Chmielniku stanowiąca tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000,00 zł
  • Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
b. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki 173/13 i 172/14 o łącznej pow. 0,0799 ha położona w obrębie Przededworze, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00060814/4, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Za Kościółkiem” w Chmielniku stanowiąca tereny budownictwa jednorodzinnego.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000,00 zł
  • Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
c. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 119,80 m2 i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 21,50 m2, oznaczona nr działki 182 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie Śladków Mały gm. Chmielnik, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00050969/2, w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części Śladków Duży znajdująca się na terenach stanowiących obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000,00 zł
Powyższe nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 marca 2020 roku, drugi przetarg odbył się 15 czerwca 2020 r., obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się w dniu 3 września 2020 roku od godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku Plac Kościuszki 7 w kolejności podanej w ogłoszeniu.

2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powyższych nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku: nr 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 w Banku Spółdzielczym w Chmielniku najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2020 r.

3. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu /www.chmielnik.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu uzyskać można w tut. Urzędzie pokój nr 210 lub telefonicznie nr 41 354-32-73 w. 210.

Chmielnik, dnia 30 lipca 2020 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.