Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przetarg na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych

Dodano: rok temu Czytane: 70

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych położonego przy ulicy Wrocławskiej 158 z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1 
działając na rzecz i w imieniu Gminy Wałbrzych 
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych

położonego przy ulicy Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe
  1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy w obiekcie głównym Palmiarni Wałbrzych zlokalizowany w Wałbrzychu (58-306), przy ulicy Wrocławskiej 158. Obiekt Palmiarni wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 687/1407(a-e)WŁ z dnia 3 sierpnia 1994 roku. Łączna powierzchnia będąca przedmiotem najmu wynosi52,20 m2, z czego pomieszczenie biurowe o powierzchni 39,03 m2, zaplecze kuchenne o powierzchni 9,86 m2 oraz pomieszczenie w.c. o powierzchni 3,31 m2.

2. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania
Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności biurowej, nieuciążliwej dla funkcjonowania obiektu Palmiarni.

3. Miesięczny wywoławczy czynsz najmu netto wynosi
52,20 m2 x 8,50 zł / 1 m2 = 443,70 zł netto (słownie: czterysta czterdzieści trzy zł70/100 netto)i ustalony został na podstawie stawki za 1m2= 8,50 zł, wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 373/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku.

4. Wysokość wadium przetargowego wynosi
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). Warunkiem przyjęcia oferty będzie dokonanie przez Oferenta wpłaty wadium, co najmniej na trzy dni przed terminem złożenia oferty, na konto Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, prowadzone przez mBank S.A. Oddział Wałbrzych 85 1140 2091 0000 2199 5000 1001. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych” należy składać w terminiedo godziny 10:00 dnia 4 września 2020 roku, w Sekretariacie (pok. 22) Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia przetargu
6.1. Oferty zostaną otwartednia 4 września 2020 roku o godzinie 10:10 w siedzibie Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, pok. 24.
6.2. Przetarg zostanie rozstrzygnięty do godziny 12:00 dnia 25 września 2020 roku w siedzibie Organizatora. Rozstrzygnięcie przetargu będzie miało charakter niepubliczny.

7. Informacje ogólne
7.1. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Organizatora (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. przy ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych), pok. 24, bądź pod numerem telefonu 74 66-43-851, 74 66-43-805, 7466-43-869, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wizja lokalna możliwa będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny i dnia spotkania na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu.
7.2. Treść ogłoszenia o przetargu, warunki szczegółowe przetargu dostępne są na stronie internetowej Organizatora:
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany jego warunków oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

Wałbrzych, dnia 4 sierpnia 2020 roku
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.