Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przetarg na na najem i zagospodarowanie pomieszczeń Budynku Bramnego

Dodano: rok temu Czytane: 114

Przetarg pisemny nieograniczony na najem i zagospodarowanie części pomieszczeń Budynku Bramnego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów Śląskich 1
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem i zagospodarowanie części pomieszczeń Budynku Bramnego

(budynek nr 2) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu, położonego przy ulicy Piastów Śląskich 1 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub inną zaproponowaną przez Oferenta
  1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wydzielona powierzchnia użytkowa w obiekcie Budynku Bramnym zlokalizowanym w Wałbrzychu (58-306), przy ulicy Piastów Śląskich 1. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/4627/481 z dnia 6 maja 1958 roku. Łączna powierzchnia będąca przedmiotem najmu wynosi406,57 m2, w tym:
  • a) na parterze: 78,47 m2
  • b) na I piętrze: 238,30 m2
  • c) antresola między I a II piętrem: 89,80 m2
2. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania
Pomieszczenia przeznaczone są do prowadzenia działalności gastronomicznej. Wynajmujący wymaga, aby Oferent, który wygra przetarg dokonał, w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków:
  • a) gruntownej zmiany aranżacji i wystroju,
  • b) remontu i dostosowania pomieszczeń do standardów obecnie obowiązujących, staraniem i na koszt Najemcy – Oferenta, który wygra przetarg.
Koncepcja aranżacji wnętrza oraz remont winny zostać zaplanowane z uwzględnieniem wymogów związanych z zabytkowym charakterem obiektu, w zakresie uzgodnionym z Konserwatorem Zabytków. Koncepcja aranżacji wnętrza, sposobu wykonania prac remontowych będzie przedmiotem oceny.

3. Miesięczny wywoławczy czynsz najmu netto wynosi
406,57 m2 x 8,50 zł / 1 m2 = 3 455,85 zł netto (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć zł 85/100 netto) i ustalony został na podstawie stawki za 1m2 = 8,50 zł, wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 373/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku.

4. Wysokość wadium przetargowego wynosi
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Warunkiem przyjęcia oferty będzie dokonanie przez Oferenta wpłaty wadium, co najmniej na trzy dni przed terminem złożenia oferty, na konto Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, prowadzone przez mBank S.A. Oddział Wałbrzych 85 1140 2091 0000 2199 5000 1001. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na najem i zagospodarowanie części pomieszczeń Budynku Bramnego (budynek nr 2)” należy składać w terminie do godziny 11.00 dnia 4 września 2020 roku, w Sekretariacie (pok. 22) Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia przetargu
Oferty zostaną otwarte o godzinie 11.10 dnia 4 września 2020 roku w siedzibie Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.,
ul. Piastów Śląskich 1, pok. 24. Oferty niespełniające warunków wstępnych przetargu, o których mowa w punkcie 12 powyżej, zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty do godziny 13.00 dnia 25 września 2020 roku w siedzibie Organizatora. Rozstrzygnięcie przetargu będzie miało charakter niepubliczny.

7. Informacje ogólne
7.1. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Organizatora (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. przy ul. Piastów Śląskich 1), pok. 24 bądź pod numerem telefonu 74 / 66-43-851, 74 / 66-43-805, 74 / 66-43-869, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Wizja lokalna możliwa będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny i dnia spotkania na terenie kompleksu zamkowo-parkowym „Książ” w Wałbrzychu.
7.2. Treść ogłoszenia o przetargu, warunki szczegółowe przetargu dostępne są na stronie internetowej Organizatora
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany jego warunków oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

Wałbrzych, dnia 4 sierpnia 2020 roku
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.