Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przetarg na na wykonanie robót remontowych i malarskich

Dodano: rok temu Czytane: 63

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na roboty remontowe i wykonanie usługi malarskiej w budynkach we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu 
ul. Zemska 35 
ogłasza

przetarg nieograniczony ofert pisemnych

który odbędzie się wdniu 26.08.2020 r. ogodz. 10.00 wsiedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, wnw. budynkach mieszkalnych Spółdzielni we Wrocławiu
 1. malowanie korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku przy ul.: Zemskiej 25 – 27 – 29
 2. malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul.: Budziszyńskiej 125, Rogowskiej 20 AiRogowskiej 16 (strefa wejścia, parter)
 3. malowanie korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku w budynku mieszkalnym przy ul.: Rogowskiej 116 – 118 – 120 – 122 – 124 – 126 i Wojrowickiej 50 – 52 – 54 – 56 
 4. malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul.: Zemskiej 11, – Rogowskiej 128, Rogowskiej 160, Budziszyńskiej 84 oraz malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku przy ul.: Rogowskiej 106, Wojrowickiej 36 i Wojrowickiej 38 z terminem realizacji całości ww. robót do dnia 31.08.2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 26.08.2020 r. do godz. 9.30.
 • Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (z wyjątkiem piątków), w godz. od 12.00-13.00 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.
 • Wadium na całość robót w kwocie 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na ww. konto Spółdzielni, w terminie do dnia 25.08.2020 r.
 • Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
 • Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.
 • Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. 71 356 48 24, codziennie w dni robocze, w godz. 12.00 – 13.00 (z wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w ww. terminie.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w SIWZ stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.