Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego

Dodano: rok temu Czytane: 238

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego położonego w Lubinie przy ulicy Jastrzębiej 31/68

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lubinie 
ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 10
ogłasza

przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego

położonego w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 31/68 o powierzchni użytkowej 34,50 m2
 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne będące członkami Spółdzielni jak i nie posiadające statusu członka w Spółdzielni.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna) w dniu 19.08.2020 r. o godz. 1030.
 3. Lokal będący przedmiotem najmu posiada powierzchnię użytkową 34,50 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
 4. Wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu wynosi 10,00 zł/m2 (stawka nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni).
 5. Najemca zobowiązany jest ponadto do wnoszenia następującego zakresu opłat: na pokrycie kosztów wymiany wodomierzy, zaliczki na zimną wodę, zaliczki na podgrzanie wody, zaliczki na zimną wodę do podgrzania, zaliczki na wodę uzupełniającą, zaliczki na c.o. oraz opłatę za domofon oraz opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
 6. W celu obejrzenia lokalu mieszkalnego należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni, do Działu Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych w dni robocze w godz. od 800do 1330 tel. kontaktowy 76 749 79 24.
 7. Zabezpieczeniem należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu w przypadku wygrania przetargu, jest kaucja w wysokości 6-krotnego czynszu za lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
 8. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostaje zawarta w formie aktu notarialnego. Koszty czynności notarialnych pokrywa najemca.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenia wadium w wysokości 400,00 zł na konto Spółdzielni SM "Przylesie" PKO BP SA o/Lubin 03 1020 3017 0000 2202 0020 3737 najpóźniej w dniu przetargu.
 10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie przetargu.
 11. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lubinie, w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.przylesie.lubin.pl - szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych SM "Przylesie" w Lubinie tel. 76 749 79 24.
 12. Uczestnicy przetargu obowiązani są przedłożyć przed przystąpieniem do przetargu następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadczeniu pracy np. zlecenia, decyzje o przyznaniu renty lub emerytury, itp,
 • oświadczenie o wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów, pozwalające przyjąć iż czynsz najmu będzie regulowany na bieżąco,
 • oświadczenie o stanie rodzinnym uczestnika przetargu,
 • oświadczenie o braku bądź posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w dacie przystąpienia do przetargu,
 • oświadczenie o braku postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku uczestnika przetargu oraz o braku postępowań eksmisyjnych skierowanych uprzednio lub obecnie do zajmowanego przez uczestnika przetargu lokalu mieszkalnego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.