Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przetarg na wykonanie ekspertyzy rząpia wyparki

Dodano: rok temu Czytane: 95

Przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy rząpia wyparki nr 2


Przetargi na maila

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu - Zdroju ul. Chlebowa 22
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na Wykonanie ekspertyzy rząpia wyparki nr 2

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto: PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Ekspertyza rząpia wyparki nr 2
Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 28.08.2020 r. do godz. 9:00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 28.08.2020 r. o godzinie 9:05 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
  1. Stanisław Szewc – tel. 519 725 273
  2. Andrzej Dyka – tel. 539 523 888
  3. Iwona Bojdoł – 504 408 394.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.